آدم بده

این روزها مدام حس میکنم آدم بدی هستم. ویژگیهای منفی از خودم میبینم. البته از اونجایی که نمیخوام زیاد هم با خودم سرسختی و نامهربونی کنم سعی میکنم به واسطه شرایط به خودم حق بدم که اینجوری شدم. اما واقعا حس آدم بده رو دارم. کم کم مینویسم.

[ چهارشنبه 26 مهر 1396 ] [ 11:19 ] [ غزل سپید ]