هشت پا

نمیدونم من چی دارم پرورش میدم!!! جوری وول میخوره و حرکات خاص و غیرقابل توصیف انجام میده که من هر جور حساب میکنم با دو تا دست و دو تا پا امکانش نیست!!!!! گمونم هشت پاست!

[ یکشنبه 7 آبان 1396 ] [ 15:18 ] [ غزل سپید ]